Град Београд

Један од наших пројеката на који смо свакако поносни је Процена угрожености од елементартних непогода и других несрећа Града Београда и Планови заштите у ванредним ситуацијама за Град Београд, који су добили позитивно решење надлежног органа МУП-а – Сектора за ванредне ситуације.Овај пројекат свакако представља најобимнији документ овог типа који је до сада урађен с обзиром да се односи на целокупну површину Града Београда и обухвата свих 17 градских општина. Рад на пројекту је почео јула месеца 2015 године и завршен је децембра 2016. године када је добијена сагласност на План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. И поред великих потешкоћа које су настајале због хроничног недостатка података у сарадњи са надлежнима лицима Града Београда успели смо исте превазићи и креирати рад који је задовољио и критеријуме Клијента и Управе за ВС МУП-а.Приликом израде Процене угрожености препознате су и додатне опасности које нису биле предвиђене званичном методологијом, те су кроз прилоге Процене обрађени и утицаји мигрантских кретања, климатских промена и великих јавних окупљања на главни град Србије.