Соко Штарк

Процену угрожености и Планове заштите и спасавања за Соко Штарк, највећег кондитора у земљи. Пројекат је реализован у 2018. години и обухвата све производнеобјекте Соко Штарка у Србији као што су објекти на локацији Београд, Паланачки кисељак, Смедеревска Паланка и Игонош.