112 Планекс Доо – Пројектовање и Безбедност Београд

О нама

Ми смо фирма која се бави израдом документације, консултантским услугама и техничким услугама из домена заштите од пожара, ванредних ситуација, приватног обезбеђења и безбедности и заштите на раду.

Наше услуге

Израда Процене ризика од катастрофа, Плана заштите и спасавања, документације из области заштите од пожара, Процене ризика у заштити лица, имовине и пословања, као и пројектовање, планирање, монитирање, мониторинг техничких система. Поред тога вршимо обуку из домена ванредних ситуација

Историја фирме

Наша фирма је основана 2013. године, првобитно као фирма која се бави пројектном документацијом и безбедношћу из домена ЗОП-а. Али за ових пар година смо своју делатност проширили и на друге аспекте безбедности.

Контактирајте Нас

Ако имате било какве недоумице или питања слободно нас контактирајте и сазнајте зашто смо најбољи у овој области.

У оквиру нашег пословања развили смо постере који објашњавају правила понашања у случају наступања поплаве, пожар или земљотреса. Постери су намењени објектима у којима борави већи број људи као што су стамбени објекти, пословни простори, магацини.

Постери су штампани на плексигласу формата Б2, са већ унапред направљеним рупама за качење на све типове зидова, што гарантује дуготрајност и лако постављање.

За више информација и цену сета постера молимо Вас да нас контактирате на 112planeks@gmail.com или office@112planeks.rs

Обука за полагање стручног испита

Поштовани,

обавештавамо Вас планирамо да започнемо са обуком за полагање стручног испита за добијање лиценце за израду Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања од 19.11.2021.

План нам је да обука буде изведена у следећим терминима по следећим темама :

1. Систем заштите и спасавања, петак – 19.11.2021 од 16.30 до 20.30;
2. Процена ризика од катастрофа, субота, – 20.11.2021, од 8.00 до 16.00;
3.Процена ризика од катастрофа, недеља, – 21.11.2021 од 8.00 до 16.00;

4. План заштите и спасавања, петак – 26.11.2021 од 16.30 до 20.30;
5.План заштите и спасавања субота – 27.11.2021 од 8.00 до 14.30;
6. План заштите и спасавања недеља – 28.11.2021 од 8.00 до 14.30.

Нараво у поменуте термине су урачунате и паузе.

Наставни материјал за потребе Обуке добија се по доласку на обуку.

Обука се спроводи у просторијама 112 Планекс доо на адреси, Војводе Мицка Крстића 1М/Локал 1 – Карабурма.

Обука за лиценцу процена ризика од катастрофа

Предузеће 112 Планекс организује обуку за полагање специјалног испита за добијање лиценце за процену ризика од катастрофа а у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа („Службени гласник РС“ бр.“87/18).

Сва заинтересована лица могу да нам се обрате на емаил nemanja.slepcevic@112planeks.rs или телефон 063/8920-762

Погледајте нашу комплетну референтну листу:

О НАМА ГОВОРЕ

Листа референце

43

Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа

33

Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама

11

Процена ризика у заштити лица имовине и пословања

6

Планова заштите од удеса

53

Пројекта из домена против пожарне заштите

Како радимо

 „112 Планекс“ ДОО, је своју делатност спроводио на читавој територији наше земље.

Најзахтевнији пројекти

Свакако најзахтевнији су били пројекти којима се морала обухватити велика територија и број људи као и они пројекти код којих смо се морали директно упознати са ризицима и вршити истраживања на самом терену.

Детаљно прикупљање информација

Сваки рад почиње са детаљним прикупљањем расположивих података о будућем клијенту затим следи обавезан детаљан обилазак терена и упознавање са локацијом како би се адекватно сагледале и увидели потенцијални ризици и опасности којима су изложени како објекти корисника тако и његови запослени и корисници услуга.

Двосмерна комуникација са клијентима

Заједно са клијентом учествујемо у прикупљању и обради информација након чега се врши анализа истих и врши сама Процена стања.

Мере унапређења система

Код израде планске документације клијенту предлажемо мере за унапређење стања и успостављање трајног и поузданог система функционисања система заштите и спасавања не битно да ли се ради о привредном субјекту или јединици локалне самоуправе. И настојимо да клијенти имплементирају законске прописе из домена услуга којима се бавимо.

Најсавременији софтвери за обраду података

Приликом израде радова користимо савремене рачунарске и софтверске системе за моделирање ефеката удеса и сл.

Кадрови

Наши запослени и сарадници се константно обучавају и настоје да унапреде своје вештине и своје знање похађањем курсева, обука семинара и сл.