АД Имлек

Процену угрожености и Планове заштите и спасавања за АД Имлек, највећу компанију за прераду млека на Балкану. Пројекат је започео 2018. године а завршен је 2019. године, и поред огромних потешкоћа у раду који је Клијент имао као што су велики пожар у комплексу Падинска скела, пројекат је успешно окончан и служиће као један од основних докумената за унапређење даљег стања безбедности у АД Имлек.