О нама

112 Планекс доо је основана 2013.године, првобитно као фирма чија је основна делатност била инжењерска и из области заштите од пожара, од стране директора Драгана Нововића дипломираног инжењера заштите од пожара, са дугогогдишњим искуством из ове области. Током протеклих пар година, фирма почиње да шири своје делатности, па се тако окреће ка сегменту ванредних ситуација, приватног обезбеђења и безбедности и заштити на раду.

 

Током 2018. Године 112 Планекс је добила овлашћење МУП-а (лиценцу) за израду Процене ризика у заштити лица, имовине и пословања, као и лиценце на пословима пројектовања, планирања, монтирања и провере техничких система заштите, обуке у руковању техничким системима и мониторинга, а све у складу са законским одредбама из Закона о приватном обезбеђењу донетом 2018.

 

Почетко 2019. године, међу првима у Републици Србији добијамо и лиценцу / овлашћење МУП-а за израду Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања, и то на основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама.

 

Од почетка, прво начело је било да се задовоље потребе клијената, и да се за клијенте нађе најбоље решење приликом израде законом прописаних аката, као и имплементација истих у складу са позитивним законским нормама. Поред тога, 112 Планекс улаже у своје запослене кроз обуке и усмеравање запослених за даље напредовање у каријери.

 

Поред тога водимо рачуна да наши клијенти изврше имплементацију предметних законских прописа. Морамо да нагласимо да је један од наших пројеката на који смо свакако поносни израда прве Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа Града Београда и Планови заштите у ванредним ситуацијама за Град Београд, који су добили позитивно решење надлежног органа МУП-а.

ШТА РАДИМО?

За наше клијенте израђујемо акте према позитивним законским прописима из области:

1. Ванредних ситуација

Процена ризика од катастрофа, План заштите и спасавања, Екстерни план заштите од удеса

2. Заштите од пожара

Правила заштите од пожара, Програм обуке са аспекта заштите од пожара, пројектно техничку документацију из области ЗОП-а

3. Безбедност и здравље на раду

Акт о процени ризика на радном месту у радној средини

4. Приватног обезбеђења

Процену ризика у заштити лица, имовине, и пословања; План обезбеђења; као и послове планирања, пројектовања, надзора, монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуку корисника за исте

ДИРЕКТОР

Драган Нововић

Дипломирани инжењер заштите од пожара

Телефон: 064/6155-860

Е-маил: dragan.novovic@112planeks.rs

novovic.d59@gmail.com

Радно искуство:

„112 Планекс“ – директор
Министарство иностраних послова – консултант на пословима заштите од пожара
Министарство унутрашњих послова – заменик начелника Управе за ванредне ситуације у Београду
Министарство унутрашњих послова – шеф одсека за сложене производне система у Управи за ванредне ситуације у Београду
Министарство унутрашњих послова –руководилац у Одсеку за заштиту и спасавање у Шапцу
Министарство унутрашњих послова – инспектор на пословима заштите од пожара

Лиценце / сертификати:

Лиценца за израду процене ризика
Лиценца за процену ризика заштите лица, имовине и пословања
Лиценца за израду главног пројекта заштите од пожара
Уверење о положеном стручном испиту за раднике који раде на пословима заштите од пожара
Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду
Сертификат о похађању Меритумове обуке за стратешко планирање и менаџмент
Сертификат о учешћу на НАТО вежби „Србија 2018“

НАШ ТИМ

Немања Слепчевић

Дипломирани менаџер цивилне одбране

Телефон: 063/8920-762
Е-маил: nemanja.slepcevic@112planeks.rs

Радно искуство:
„112 Планекс“ ДОО – Сарадник на пословима израде Процене и планова;
„Securitas services“ ДОО – радник обезбеђења и руководилац групе објеката.

Лиценце / сертификати:
Лиценца за израду процене ризика
Уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара
Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду

Драгана Пејовић

Дипломирани менаџер цивилне заштите

Телефон: 062/623-629
Е-маил: dragana.pejovic@112planeks.rs

Радно искуство:

„112 Планекс“ ДОО – Сарадник на пословима израде Процене и планова;
„Nestle Adriatic“ ДОО – сектор за безбедност и здравље на раду као стручни сарадник.

Лиценце / сертификати:
Лиценца за израду процене ризика
Лиценца за процену ризика заштите лица, имовине и пословања

Ранко Опачић

Дипломирани инжењер електротехнике

Лиценце / сертификати:

Лиценца за вршење послова планирања система техничке заштите
Лиценца за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите
Лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обука корисника

Драгана Остојић

Дипломирани менаџер цивилне одбране

Телефон: 064/2700-843
Е-маил: dragana.ostojic@112planeks.rs

Радно искуство:

„112 Планекс“ ДОО – Сарадник на пословима израде Процене и планова;
„First Data Srbija i Crna Gora“ –мониторинг оператер;
„Caritas“ – Консултант на пројекту смањивања ризика од катастрофа (ДРР – Disaster risk reduction);
„Министарство рада и социјалне политике“ – консултант.

Лиценце / сертификати:
Лиценца за израду процене ризика

Драгана Остојић

Дипломирани менаџер цивилне одбране

Телефон: 064/2700-843
Е-маил: dragana.ostojic@112planeks.rs

Радно искуство:

„112 Планекс“ ДОО – Сарадник на пословима израде Процене и планова;
„First Data Srbija i Crna Gora“ –мониторинг оператер;
„Caritas“ – Консултант на пројекту смањивања ризика од катастрофа (ДРР – Disaster risk reduction);
„Министарство рада и социјалне политике“ – консултант.

Лиценце / сертификати:
Лиценца за израду процене ризика

САРАДНИЦИ

У настојању да се клијентима пружи што боља услуга, „112 Планекс“ ДОО има и бројне спољне сараднике, који су стручњаци из следећих области: електроинжењере, машинске инжењере, инжењери заштите од пожара, архитекте, стручна лица за ванредне ситуације и сл.