O nama

112 Planeks doo je osnovana 2013.godine, prvobitno kao firma čija je osnovna delatnost bila inženjerska i iz oblasti zaštite od požara, od strane direktora Dragana Novovića diplomiranog inženjera zaštite od požara, sa dugogogdišnjim iskustvom iz ove oblasti. Tokom proteklih par godina, firma počinje da širi svoje delatnosti, pa se tako okreće ka segmentu vanrednih situacija, privatnog obezbeđenja i bezbednosti i zaštiti na radu.

 

Tokom 2018. Godine 112 Planeks je dobila ovlašćenje MUP-a (licencu) za izradu Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, kao i licence na poslovima projektovanja, planiranja, montiranja i provere tehničkih sistema zaštite, obuke u rukovanju tehničkim sistemima i monitoringa, a sve u skladu sa zakonskim odredbama iz Zakona o privatnom obezbeđenju donetom 2018.

 

Početko 2019. godine, među prvima u Republici Srbiji dobijamo i licencu / ovlašćenje MUP-a za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja, i to na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama.

 

Od početka, prvo načelo je bilo da se zadovolje potrebe klijenata, i da se za klijente nađe najbolje rešenje prilikom izrade zakonom propisanih akata, kao i implementacija istih u skladu sa pozitivnim  zakonskim normama. Pored toga, 112 Planeks ulaže u svoje zaposlene kroz obuke i usmeravanje zaposlenih za dalje napredovanje u karijeri.

 

Pored toga vodimo računa da naši klijenti izvrše implementaciju predmetnih zakonskih propisa. Moramo da naglasimo da je jedan od naših projekata na koji smo svakako ponosni izrada prve Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća Grada Beograda i Planovi zaštite u vanrednim situacijama za Grad Beograd, koji su dobili pozitivno rešenje nadležnog organa MUP-a.

ŠTA RADIMO?

Za naše klijente izrađujemo akte prema pozitivnim zakonskim propisima iz oblasti:

1.  Vanrednih situacija

Procena rizika od katastrofa, Plan zaštite i spasavanja, Eksterni plan zaštite od udesa

2. Zaštite od požara

Pravila zaštite od požara, Program obuke sa aspekta zaštite od požara, projektno tehničku dokumentaciju iz oblasti ZOP-a

3. Bezbednost i zdravlje na radu

Akt o proceni rizika na radnom mestu u radnoj sredini

4.  Privatnog obezbeđenja

Procenu rizika u zaštiti lica, imovine, i poslovanja; Plan obezbeđenja; kao i poslove planiranja, projektovanja, nadzora, montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuku korisnika za iste

DIREKTOR

Dragan Novović

Diplomirani inženjer zaštite od požara

Telefon: 064/6155-860

E-mail: dragan.novovic@112planeks.rs

novovic.d59@gmail.com

Radno iskustvo:

„112 Planeks“ – direktor
Ministarstvo inostranih poslova – konsultant na poslovima zaštite od požara
Ministarstvo unutrašnjih poslova – zamenik načelnika Uprave za vanredne situacije u Beogradu
Ministarstvo unutrašnjih poslova – šef odseka za složene proizvodne sistema u Upravi za vanredne situacije u Beogradu
Ministarstvo unutrašnjih poslova –rukovodilac u Odseku za zaštitu i spasavanje u Šapcu
Ministarstvo unutrašnjih poslova – inspektor na poslovima žaštite od požara

Licence / sertifikati:

Licenca za izradu procene rizika
Licenca za procenu rizika zaštite lica, imovine i poslovanja
Licenca za izradu glavnog projekta zaštite od požara
Uverenje o položenom stručnom ispitu za radnike koji rade na poslovima zaštite od požara
Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
Sertifikat o pohađanju Meritumove obuke za strateško planiranje i menadžment
Sertifikat o učešću na NATO vežbi „Srbija 2018“

NAŠ TIM

Nemanja Slepčević

Diplomirani menadžer civilne odbrane

Telefon: 063/8920-762
E-mail: nemanja.slepcevic@112planeks.rs

Radno iskustvo:
„112 Planeks“ DOO – Saradnik na poslovima izrade Procene i planova;
„Securitas services“ DOO – radnik obezbeđenja i rukovodilac grupe objekata.

Licence / sertifikati:
Licenca za izradu procene rizika
Uverenje o položenom stručnom ispitu iz oblasti zaštite od požara
Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

Dragana Pejović

Diplomirani menadžer civilne zaštite

Telefon: 062/623-629
E-mail: dragana.pejovic@112planeks.rs

Radno iskustvo:

„112 Planeks“ DOO – Saradnik na poslovima izrade Procene i planova;
„Nestle Adriatic“ DOO – sektor za bezbednost i zdravlje na radu kao stručni saradnik.

Licence / sertifikati:
Licenca za izradu procene rizika
Licenca za procenu rizika zaštite lica, imovine i poslovanja

Ranko Opačić

Diplomirani inženjer elektrotehnike

Licence / sertifikati:

Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite
Licenca za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite
Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuka korisnika

Dragana Ostojić

Diplomirani menadžer civilne odbrane

Telefon: 064/2700-843
E-mail: dragana.ostojic@112planeks.rs

Radno iskustvo:

„112 Planeks“ DOO – Saradnik na poslovima izrade Procene i planova;
„First Data Srbija i Crna Gora“ –monitoring operater;
„Caritas“ – Konsultant na projektu smanjivanja rizika od katastrofa (DRR – Disaster risk reduction);
„Ministarstvo rada i socijalne politike“ – konsultant.

Licence / sertifikati:
Licenca za izradu procene rizika

Dragana Ostojić

Diplomirani menadžer civilne odbrane

Telefon: 064/2700-843
E-mail: dragana.ostojic@112planeks.rs

Radno iskustvo:

„112 Planeks“ DOO – Saradnik na poslovima izrade Procene i planova;
„First Data Srbija i Crna Gora“ –monitoring operater;
„Caritas“ – Konsultant na projektu smanjivanja rizika od katastrofa (DRR – Disaster risk reduction);
„Ministarstvo rada i socijalne politike“ – konsultant.

Licence / sertifikati:
Licenca za izradu procene rizika

SARADNICI

U nastojanju da se klijentima pruži što bolja usluga, „112 Planeks“ DOO ima i brojne spoljne saradnike, koji su stručnjaci iz sledećih oblasti: elektroinženjere, mašinske inženjere, inženjeri zaštite od požara, arhitekte, stručna lica za vanredne situacije i sl.