Privatno obezbeđenje

Privatno obezbeđenje, u smislu Zakona o privatnom obezbeđenju („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018), obuhvata pružanje usluga, odnosno vršenje poslova zaštite lica, imovine i poslovanja fizičkom i tehničkom zaštitom kada ti poslovi nisu u isključivoj nadležnosti državnih organa.

 

Kao i poslove transporta novca, vrednostnih i drugih pošiljki, održavanja reda na javnim skupovima, sportskim priredbama i drugim mestima okupljanja građana (redarska služba),koje vrše pravna lica i preduzetnici registrovani za tu delatnost, kao i pravna lica i preduzetnici koji su obrazovali unutrašnji oblik organizovanja obezbeđenja za sopstvene potrebe (samozaštitna delatnost).

Ovim zakonom je takođe regulisana i izrada Procne rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja i Plana obezbeđenja, kao i način tehničke zaštite obezbeđenja lica i  imovine tehničkim sredstvima i uređajima, njihovim planiranjem, projektovanjem, ugradnjom i održavanjem.

 

Naše privredno društvo ima sledeće licence iz domena Privatnog obezbeđenja:

  1. Licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
  2. Licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite
  3. Licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvršenjem sistema tehničke zaštite
  4. Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika